Natalia Anna Kalisz

Natalia Anna Kalisz, Machina naprawiająca dusze, 2017, 83,5x69,5cm, technika mieszana, odbitka e.a., papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Machina naprawiająca dusze, 2017, 83,5×69,5cm, technika mieszana, odbitka e.a., papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Soma (ciało) i Psyche (umysł) są dwoma podstawowymi elementami bycia człowieka, jakie budują jego wartość i indywidualne poczucie siebie. Ciało to bezpieczny grunt i miejsce egzystowania dla istot czujących. Równocześnie jest to zmysłowa przestrzeń dla umysłu i jego aktywności, czyli zasadniczo myśli, które jako przejaw unikalnego istnienia, wiążą świat zewnętrzny oraz wciąż stwarzającego go na nowo myślącego kreatora w jedność.

Cielesna substancja, jako istotny wycinek materialnej struktury, stanowi doskonałe odbicie nieprzerwanie napływających myśli, obciążanych lękami i radościami, i zapamiętywanych na planie fizycznym. Są to wewnętrzne przeżycia, które wynikają z życiowej historii, toczącej się poza ową cielesną granicą. Na skutek namacalnych wydarzeń, w ludzkiej somie pojawiają się uczucia i emocje, i te nieakceptowane przez jednostkę zazwyczaj pozostają tłumione w ciele, tym samym negatywnie odbijając się na jego stanie psychofizycznym. A dotychczasowe doświadczenia, również negatywne, nie mają osłabiać dalszego istnienia, a wyposażać w kształtującą się w ten sposób mądrość, konieczną do dalszego, osobowego rozwoju. Psychologiczne przejścia pozostawiają bowiem drażliwe, emocjonalne ślady, które w dalszym czasie mają największe znaczenie dla osobistego odczuwania i związanego z tym utrzymywania potencjału, jaki jest niezbędny do czynnej kreacji i samorealizacji. 

Organiczność żyjącej istoty zostaje przepięknie ukazywana poprzez żywy mechanizm, który będąc podległym człowiekowi ciałem i duchowym domem, odtwarza jego doświadczenia, nawet jeśli te stanowią negatywne konsekwencje dla jego życia. Przeto wrażliwa soma jest bezustannym świadkiem uczuciowego, mentalnego dyskursu i dlatego wciąż odkrywa wymianę słów między męskim a żeńskim aspektem jestestwa. Rozmowa dwóch głównych sił, jedna odpowiadająca myśli (umysł) a druga energii (ciało), odbywa się głęboko w nieświadomości i wynika ze znajdujących się tam „pokładów” przekonań, jakie „programują” odbieranie własnej rzeczywistości. One wpływają na każdy fragment aktualnej, umysłowej interpretacji czynionej przez człowieka i tym samym ograniczają kreowanie indywidualnej rzeczywistości.

Natalia Anna Kalisz, Siła jaźni II, 2012, 112×76cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Siła jaźni II, 2012, 112×76cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

 

Przeciętny śmiertelnik wykazując przesadną tendencję do identyfikowania się z kawałkiem wyobrażenia, lokującym się w psychicznej sferze jego tożsamości, wyraża zgodę na zapisane w umyśle wzory postrzegania swojej osoby w społeczeństwie, myślenie o tym jak inni ją odbierają oraz jakie ma zdolności i kompetencje. Całkowicie zapomina o realnej części swojego życia, przedmiotowo traktując własną sylwetkę, umiejscawiając ją wyłącznie na zewnątrz toczącej się realnie opowieści. A obiektywna manifestacja umysłu i łączący się z nią podświadomy teren, w sposób wyczuwalny oddaje duchową charakterystykę intencji, pragnień i lęków, które nietrudno odczytać w życiowej postawie i psychosomatycznej kondycji czy na planie rzeczywistych wydarzeń. Biologiczny korpus bowiem, stanowi pierwotny punkt dla trwałego kontaktu z samym sobą i pojawiającymi się odczuciami, potrzebami i uczuciami a także ideami, jakie chciałoby się przenieść na fizyczny poziom percepcji, będącym już wtórną płaszczyzną dla ziemskiej wędrówki (bo już poza ciałem), przedstawiającej najsubtelniejsze poruszenia w podskórnej warstwie jaźni i autonomicznego Ego.

 

Natalia Anna Kalisz, Brama Issar, 2017, 60x60cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Brama Issar, 2017, 60x60cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Cielesna substancja wnikająca w przestrzeń, posiada swój udział w przejawianiu egzystencjalnego wnętrza, którego otoczenie jest obrazem, mającym swoje źródło w najgłębszym rdzeniu jednostkowej umysłowości. Natalia Anna Kalisz, dopuszczając w większym zakresie do swej twórczości metody druku wypukłego, kreskami czy dłuższymi liniami, ciętymi ostrymi narzędziami, „tka” energetyczno-emocjonalny obszar, bezsprzecznie nawiązując do elementów przyrody. Nieprzypadkowo akcentuje fizyczność dekoracyjnymi formami czy listnymi kształtami, przeczuwając silniejszą częścią charakteru, że może odzyskać w niej utraconą, macierzystą tęsknotę. Kwiecie wypuszczane przez rośliny, do wegetacji potrzebują zawartych w środowisku uczuć, które aby mogły się pojawić, niezbędne jest współdziałanie Materii oraz wewnętrznej Świadomości. To niczym niehamowana, ożywiona relacja Natury i Jej Stwórcy, wspólny taniec w melodii naturalnej obecności.

Natalia Anna Kalisz, Isztar kąpiąca się, 2017, 40x30cm, technika własna, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Isztar kąpiąca się, 2017, 40x30cm, technika własna, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

 

Oglądając artystyczne przedstawienia Natalii Kalisz oraz dominujące w nich postaci, łatwo dostrzec jak ważne są dla niej oczy i ludzkie zmysły, które są oknami dla duszy, a także usta pomagające wyrażać się w codzienności. Intelektualny, znaczący fragment somatycznego pola, w jakim prawdziwie odbija się człowiecza psychika, wyraźnie wskazuje na niekończący się dialog twórcy pomiędzy środkowym a zewnętrznym przejawem mentalności czy ojcowskim i matczynym pierwiastkiem osobowości. Przy czym artystka dostrzegalnie podkreśla wagę obu elementów, dla uwolnienia i ujawnienia autentycznego „ja”, schowanego w nieuświadomionych, codziennych schematach, w jakich tkwi ludzkość. Przywrócenie pełnego „ja” jest możliwe jedynie po połączeniu obu krain umysłowej świadomości. Jednej, skupiającej całe materialne dziedzictwo, zawierającego się w archetypach indywidualnej i zbiorowej nieświadomości, jaka reprezentowana jest przez ciało i związaną z nim przestrzeń. Drugiej, należącej do myśliciela, który odnajduje wielopokoleniową wiedzę i wchodzi z nią męską siłą w werbalizowaną rzeczywistość.

Autor tekstu: Sebastian Skowroński (bloger drzeworyt.pl oraz grafikalodzka.pl)

 

 

Artyści

NATALIA ANNA KALISZ – nataliakalisz.com

Natalia Anna Kalisz (urodzona w 1988 roku w Łodzi) ukończyła Wydział Grafiki  i Malarstwa w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W swojej twórczości łączy techniki graficzne z malarstwem olejnym, fotografią oraz technikami rysunkowymi. W obrazach przytacza różne wizje pochodzenia świata, osobiste wyobrażenia na temat natury człowieka, cyklu narodzin, życia i przemijania. Kieruje nią myśl o tym, co pierwotne  i egzystencjalne. Czerpie inspiracje zarówno  z ekspresji późnogotyckich ołtarzy, jak i XVIII-wiecznego klasycyzmu czy XIX-wiecznego malarstwa symbolicznego.

W swoim dorobku artystycznym ma siedem wystaw indywidualnych oraz liczne wystawy zbiorowe w kraju i za granicą. Otrzymała wiele nagród,  w tym Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi 2014. Realizując program stypendialny, wydała książkę artystyczną ilustrowaną cyklem grafik łączących w sobie różne formy druku, techniki rysunkowe  i malarskie. W roku 2016 została laureatką Nagrody im. Wiesława Nowickiego, będącej wyrazem uznania dla całokształtu jej twórczości na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Od 2014 roku jest członkinią łódzkiego Stowarzyszenia Artystycznego ElArt.

Pracownia Natalii Anny Kalisz mieści się w XIX-wiecznym domu robotniczym. W jej pomieszczeniach powstały warsztat graficzny i malarski oraz atelier fotograficzne. Pracownia jest miejscem, w którym unosi się charakterystyczny zapach drukarskiej farby. Drewniana podłoga stała się paletą pełną barw, a ściany tłem dla autorskich obrazów i grafik artystki. Kilka razy w roku drzwi pracowni otwierają się dla miłośników sztuki i warsztatów graficznych.

 

 

Galeria wybranych prac Natalii Anny Kalisz