Natalia Anna Kalisz

Natalia Anna Kalisz, Machina naprawiająca dusze, 2017, 83,5x69,5cm, technika mieszana, odbitka e.a., papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Machina naprawiająca dusze, 2017, 83,5×69,5cm, technika mieszana, odbitka e.a., papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Soma i Psyche są dwoma podstawowymi elementami bycia człowieka, jakie budują jego wartość i indywidualne poczucie siebie. Ciało to bezpieczny grunt i miejsce egzystencji, a równocześnie dom dla niefizycznej esencji, scalającej świat zewnętrzny i jej kreatora w jedność.

Cielesna substancja, jako istotny wycinek materialnej struktury, stanowi doskonałe odbicie nieprzerwanie napływających myśli, obciążanych lękami i radościami, zapamiętywanych na planie ludzkiego bytu. Dotychczasowe doświadczenia oraz intensywne przeżycia jednostki nie mają osłabiać dalszego istnienia, a wyposażać w mądrość, konieczną do dalszego rozwoju, pozostawiając ślady o największym znaczeniu dla osobistego odczuwania, i potencjału do czynnej kreacji i samorealizacji. Organiczność żyjącej istoty zostaje ukazywana poprzez żywy mechanizm, jaki jest świadkiem uczuciowego dyskursu, wciąż odkrywając wymianę słów między męskim a żeńskim aspektem jestestwa, która przetacza się w sieci zapisanych przekonań, przenikających każdy atom całościowego rozumowania.

Natalia Anna Kalisz, Siła jaźni II, 2012, 112×76cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Siła jaźni II, 2012, 112×76cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

 

Przeciętny śmiertelnik wykazuje tendencję do identyfikowania się z kawałkiem wyobrażenia, lokującym się w psychicznej sferze jego tożsamości, a związanym z postrzeganiem swojej osoby w społeczeństwie, myśleniem o tym jak inni ją odbierają oraz jakie ma zdolności i kompetencje. Zapomina o realnej części swojego życia, przedmiotowo traktując własną sylwetkę, umiejscawiając ją wyłącznie na zewnątrz toczącej się opowieści. A obiektywna manifestacja umysłu i łączący się z nią podświadomy teren, w sposób wyczuwalny oddaje duchową charakterystykę intencji, pragnień i lęków, które nietrudno odczytać w życiowej postawie i psychosomatycznej kondycji czy na planie rzeczywistych wydarzeń. Dzieje się tak dlatego, że biologiczny korpus stanowi pierwotny punkt dla trwałego kontaktu z Duchem, jego potrzebami i uczuciami, a także ideami jakie chciałby przenieść na fizyczny poziom percepcji, będącym już wtórną płaszczyzną dla Jego ziemskiej wędrówki, przedstawiającej najsubtelniejsze poruszenia w podskórnej warstwie jaźni i autonomicznego Ego.

 

Natalia Anna Kalisz, Brama Issar, 2017, 60x60cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Brama Issar, 2017, 60x60cm, technika własna, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Materialna substancja wnikająca w przestrzeń, posiada swój udział w przejawianiu egzystencjalnego wnętrza, którego otoczenie jest obrazem, mającym swoje źródło w najgłębszym rdzeniu indywidualnej umysłowości. Natalia Anna Kalisz, dopuszczając w większym zakresie do swej twórczości metody druku wypukłego, kreskami czy dłuższymi liniami, ciętymi ostrymi narzędziami, „tka” energetyczno-emocjonalny obszar, bezsprzecznie nawiązując do elementów przyrody. Nieprzypadkowo akcentuje fizyczność dekoracyjnymi formami czy listnymi kształtami, przeczuwając silniejszą częścią charakteru, że może odzyskać w niej utraconą, macierzystą tęsknotę. Kwiecie wypuszczane przez rośliny, do wegetacji potrzebują zawartych w środowisku uczuć, które aby mogły się pojawić, niezbędne jest współdziałanie Materii oraz wewnętrznej Świadomości. To niczym niehamowana ożywiona relacja Natury i Jej Stwórcy, wspólny taniec w melodii naturalnej obecności.

Natalia Anna Kalisz, Isztar kąpiąca się, 2017, 40x30cm, technika własna, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Isztar kąpiąca się, 2017, 40x30cm, technika własna, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

 

Oglądając artystyczne przedstawienia Natalii Kalisz oraz dominujące w nich postaci, łatwo dostrzec jak ważne są dla niej oczy i ludzkie zmysły, które są oknami dla duszy, a także usta pomagające wyrażać się w codzienności. Intelektualny, znaczący fragment somatycznego pola, w jakim namacalnie odbija się człowiecza psychika, wyraźnie wskazuje na niekończący się dialog twórcy pomiędzy środkowym a zewnętrznym przejawem mentalności czy ojcowskim i matczynym pierwiastkiem osobowości. Przy czym artystka dostrzegalnie podkreśla wagę obu elementów, dla uwolnienia i ujawnienia prawdziwego „ja”, schowanego w nieuświadomionych, codziennych schematach, w jakich tkwi ludzkość. Przywrócenie pełnego „ja” jest możliwe jedynie po połączeniu obu krain umysłowej świadomości. Jednej, skupiającej całe materialne dziedzictwo, zawierającego się w archetypach indywidualnej i zbiorowej nieświadomości, jaka reprezentowana jest przez ciało i związaną z nim przestrzeń. Drugiej, należącej do myśliciela, który odnajduje wielopokoleniową wiedzę i wchodzi z nią męską siłą w werbalizowaną rzeczywistość.

Autor tekstu: Sebastian Skowroński (bloger drzeworyt.pl oraz grafikalodzka.pl)

 

 

Artyści

NATALIA ANNA KALISZ – nataliakalisz.com

Natalia Anna Kalisz (urodzona w 1988 roku w Łodzi) ukończyła Wydział Grafiki  i Malarstwa w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W swojej twórczości łączy techniki graficzne z malarstwem olejnym, fotografią oraz technikami rysunkowymi. W obrazach przytacza różne wizje pochodzenia świata, osobiste wyobrażenia na temat natury człowieka, cyklu narodzin, życia i przemijania. Kieruje nią myśl o tym, co pierwotne  i egzystencjalne. Czerpie inspiracje zarówno  z ekspresji późnogotyckich ołtarzy, jak i XVIII-wiecznego klasycyzmu czy XIX-wiecznego malarstwa symbolicznego.

W swoim dorobku artystycznym ma siedem wystaw indywidualnych oraz liczne wystawy zbiorowe w kraju i za granicą. Otrzymała wiele nagród,  w tym Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi 2014. Realizując program stypendialny, wydała książkę artystyczną ilustrowaną cyklem grafik łączących w sobie różne formy druku, techniki rysunkowe  i malarskie. W roku 2016 została laureatką Nagrody im. Wiesława Nowickiego, będącej wyrazem uznania dla całokształtu jej twórczości na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Od 2014 roku jest członkinią łódzkiego Stowarzyszenia Artystycznego ElArt.

Pracownia Natalii Anny Kalisz mieści się w XIX-wiecznym domu robotniczym. W jej pomieszczeniach powstały warsztat graficzny i malarski oraz atelier fotograficzne. Pracownia jest miejscem, w którym unosi się charakterystyczny zapach drukarskiej farby. Drewniana podłoga stała się paletą pełną barw, a ściany tłem dla autorskich obrazów i grafik artystki. Kilka razy w roku drzwi pracowni otwierają się dla miłośników sztuki i warsztatów graficznych.

(więcej informacji o artystce na: http://www.nataliakalisz.com/biografia/)

 

 

Galeria wybranych prac Natalii Anny Kalisz

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *