Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej – Galeria ASP w Łodzi

Łukasz Milewski, Bałtycka drzemka, akwaforta, (reprodukcja: zdjęcie autora blogu, wykonane w Galerii ASP w Łodzi, ul. Piotrkowska 68)

Łukasz Milewski, Bałtycka drzemka, akwaforta, (reprodukcja: zdjęcie autora blogu, wykonane w Galerii ASP w Łodzi, ul. Piotrkowska 68)

W Galerii ASP przy ulicy Piotrkowskiej 68 w Łodzi, we wrześniu 2016 roku odbyła się wystawa prac studentów, uczęszczających do Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, utworzonej przez profesora Jerzego Leszka Stanieckiego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Specyfika tworzenia w czasie studiów artystycznych i wprowadzania do technik graficznych w pracowni prof.Stanieckiego jest zasadniczo skupiona na warsztacie graficznym, poznawaniu metod druku wypukłego jak między innymi linoryt, wklęsłego, np. akwaforta, sucha igła oraz druku płaskiego, najczęściej litografii. Nie powinien więc dziwić fakt poruszania się studentów w obszarze tematyki łatwo dostępnej dla kreatora obrazów, jak pejzażu miejskiego, licznych obiektów Natury lub scen rodzajowych oraz przedstawień ludzi czy zwierząt.

Jednakże warto przyjrzeć się, jak wygląda kreska, która wpływa na formę obrazu graficznego a stanowi dodatkowo podpis lub charakterystyczny dla danego twórcy zestaw znaków graficznego pisma, które to pomimo że dopiero powstaje, już może być znakiem rozpoznawczym młodego artysty.

Indywidualne kształty poszczególnych liter graficznego alfabetu, zdradzają wyraźny pierwiastek duchowości, a w oglądanych pracach dostrzec można zarówno odbicie rzeczywistości, jak i jej twórczą interpetację, będącą wynikiem szczególnej, wewnętrznej perspektywy, uzależnionej od stopnia ukształtowania się umysłu, w trakcie dotychczasowego życia artysty. Zwraca na to uwagę także prof. ASP w Łodzi Krzysztof Wieczorek, który w przedmowie do wystawy mówi o odnajdywaniu w przedstawionych grafikach treści nieuświadomionych w kontekście tradycji łódzkiej szkoły grafiki warsztatowej oraz o znaczeniu tego faktu dla ukazania drogi i ewolucji metod kształcenia, obecnych od momentu otwarcia pracowni do chwili obecnej. A więc bardzo dobrze uzupełnia się w obrazach graficznych świat przejawiony ze światem wewnętrznym twórców.

Autor: Sebastian Skowroński

 

Z folderu do wystawy Galerii ASP, Piotrkowska 68:

Pomysł i potrzeba zorganizowania wystawy grafik studentów Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej zrodził się w czasie porządkowania archiwum pracowni dwa lata temu zaraz po objęciu przeze mnie stanowiska kierownika tejże pracowni. Porządkowane i segregowane prace ukazywały w przejrzysty sposób idee kształcenia przyświecające autorowi programu, założycielowi i twórcy Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej profesorowi Jerzemu Leszkowi Staneckiemu. Zgromadzona kolekcja prac wykonanych w klasycznych technikach graficznych druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego w sposób oczywisty wpisuje się w tradycję łódzkiej szkoły graficznej i metod kształcenia zapoczątkowanych w latach siedemdziesiątych przez założycieli Wydziału Grafiki i Malarstwa profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgę.

Olga Malinowska, sucha igla, 2014-2015 (reprodukcja: zdjęcie autora blogu, wykonane w Galerii ASP w Łodzi, ul. Piotrkowska 68)

Olga Malinowska, sucha igla, 2014-2015 (reprodukcja: zdjęcie autora blogu, wykonane w Galerii ASP w Łodzi, ul. Piotrkowska 68)

Podobnie jak moi nauczyciele grafikę warsztatową postrzegam jako kameralną, bardzo osobistą wypowiedź artystyczną oglądaną podobnie jak książka z bliskiej odległości, na wyciągnięcie ręki.
W doborze prac na wystawę dominuje potrzeba ukazania wspólnej idei i istoty pojmowania oraz postrzegania sztuki graficznej i przyporządkowanych takiemu rozumieniu metod kształcenia.
Przeglądając zgromadzone w archiwum przez ponad dwadzieścia lat prace daje się zauważyć nie tylko charakterystyczny sposób obrazowania wynikający z zastosowanych środków wyrazu warsztatu graficznego ale również można dostrzec duchowość emanującą z wielu oglądanych odbitek i obecność treści nieuświadomionych tak bliską tradycji łódzkiej szkoły grafiki warsztatowej.

Paulina Tkacz, linoryt, 2009 (reprodukcja: zdjęcie autora blogu, wykonane w Galerii ASP w Łodzi, ul. Piotrkowska 68)

Paulina Tkacz, linoryt, 2009 (reprodukcja: zdjęcie autora blogu, wykonane w Galerii ASP w Łodzi, ul. Piotrkowska 68)

Przygotowywana kolekcja graficzna , którą po wystawie w całości chcemy umieścić w archiwum ASP ma za zadanie pokazać nie tylko dorobek wielu lat pracy ale przede wszystkim drogę i ewolucję metod kształcenia oraz artystycznego wyrazu wykonanych grafik, powstających i realizowanych od czasu powołania pracowni do chwili obecnej.
Odbitki wybierane są nie tylko tak aby ukazać wspólne dla pracowni idee towarzyszące procesowi twórczemu ale również różnorodność i oryginalność postaw artystycznych naszych studentów.
Ostateczny kształt wystawy skonkretyzował się po egzaminie kończącym rok akademicki, tak więc najnowsze prace w sposób logiczny uzupełniają wybraną już kolekcję.

Prof. ASP Krzysztof Wieczorek

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *