Archiwa tagu: techniki łączone

Natalia Anna Kalisz

Natalia Anna Kalisz, Machina naprawiająca dusze, 2017, 83,5x69,5cm, technika mieszana, odbitka e.a., papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz, Machina naprawiająca dusze, 2017, 83,5×69,5cm, technika mieszana, odbitka e.a., papier Hahnemuhle, sygn. dat. p.d., (reprodukcja udostępniona przez artystkę – nataliakalisz.com)

Natalia Anna Kalisz
Soma (ciało) i Psyche (umysł) są dwoma podstawowymi elementami bycia człowieka, jakie budują jego wartość i indywidualne poczucie siebie. Ciało to bezpieczny grunt i miejsce egzystowania dla istot czujących. Równocześnie jest to zmysłowa przestrzeń dla umysłu i jego aktywności, czyli zasadniczo myśli, które jako przejaw unikalnego istnienia, wiążą świat zewnętrzny oraz wciąż stwarzającego go na nowo myślącego kreatora w jedność.

Cielesna substancja, jako istotny wycinek materialnej struktury, stanowi doskonałe odbicie nieprzerwanie napływających myśli, obciążanych lękami i radościami, a które zapamiętywane są na planie ludzkiego bytu. Są to wewnętrzne przeżycia, które wynikają z życiowej historii jaka toczy się poza cielesną sceną, ponieważ na skutek zewnętrznych wydarzeń, pojawiające się w somie emocje i uczucia, przybliżają rzeczywistość odbieraną za pomocą zmysłów do twórczego myślenia. Dotychczasowe doświadczenia nie mają osłabiać dalszego istnienia, a wyposażać w kształtującą się w ten sposób mądrość, konieczną do dalszego rozwoju jednostki. Pozostawiają one bowiem drażliwe, emocjonalne ślady, które w dalszym etapie mają największe znaczenie dla osobistego odczuwania i związanego z tym utrzymywania potencjału, jaki jest niezbędny do czynnej kreacji i samorealizacji. Organiczność żyjącej istoty zostaje przepięknie ukazywana poprzez żywy mechanizm, który będąc podległym człowiekowi ciałem i duchowym domem, odtwarza jego doświadczenia, nawet jeśli stanowią negatywne konsekwencje dla jego życia. Wrażliwa soma jest świadkiem uczuciowego, mentalnego dyskursu i dlatego wciąż odkrywa wymianę słów między męskim a żeńskim aspektem jestestwa. Rozmowa między głównymi siłami, jedna odpowiadająca myśli a druga energii, odbywa się głęboko w nieświadomości i wynika ze znajdujących się tam „pokładów” przekonań, jakie w rezultacie wpływają na każdy fragment aktualnej, umysłowej interpretacji, co w dalszej kolejności przekłada się na kreowanie osobistej rzeczywistości.

Czytaj dalej